privacy verklaring

Privacy verklaring

Karatevereniging Yin Yang respecteert de privacy van al haar leden/begunstigers en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor, dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.
 

Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie
Als u zich aanmeldt als lid van onze vereniging vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om u door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over producten en diensten van derden die het onderwerp van onze vereniging betreffen. Uw e-mailadres zal daarvoor alleen gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze vereniging.

U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen via gerardvankessel1@gmail.com 

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt.

Voor leden

Email: kyokusyinyang@gmail.com  •  Telefoon: +31 (0)6 227 71 798

nkko.jpg
kwf.gif
nocnsf.png
FOG.png
Brayonzee_Logo_RGB.png
sjorssportief.png
Aantekening 2020-05-25 094835.png